1

3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης 21.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τα αρθρ.83 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 21η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30.μ.μ επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:     

 

  • Λήψη απόφασης ή μη περί ένταξης κυριακάτικων αγορών, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών , λοιπών οργανωμένων αγορών του αρθρ.38 του Ν.4497/2017 στους ήδη χωροθετημένους χώρους (βάση της αριθμ. 1/2017 προηγούμενης απόφασης) και επικαιροποίηση της αριθμ. 6/2015 προηγούμενης αποφάσης σε ότι αφορά τη χωροθέτηση για τη διεξαγωγή των θρησκευτικών εμποροπανηγυρεων.    

    

  Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ