26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13.11.2017

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης 16, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16346, ΕλλάδαMap

Τελευταία ενημέρωση 9 Δεκεμβρίου, 2017 02:30 μμ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, και με δεδομένη την απουσία του Δημάρχου-Προέδρου,  σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την  Δευτέρα 13  Νοεμβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
  2. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και  ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υπόθεσης του Δήμου
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου, για την στέγαση των Δημοτικών Ιατρείων.
  4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΜΑΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ

 

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin