22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17.10.2017

from to
ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης, 16 & Κανάρη Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16346, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 16 Οκτωβρίου 2017, 09:34

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη , την  Τρίτη 17  Οκτωβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση συμψηφιστικής κίνησης- αποδέσμευσης ποσού
  2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
  3. Κατάρτιση  όρων για διεξαγωγή δημοπρασίας για παραχώρηση μέρους πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παίγνιων (π.χ. Λούνα παρκ, καρουζέλ, παγοδρόμιο κ.α)
  4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης  της υπηρεσίας με τίτλο « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»
  5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο « Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Δάφνης (2017)» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου
  6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017)» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου
  7. Ανάθεση ή μη του έργου με τίτλο «Επέκταση Δικτύου Ομβρίων» .
  8. Έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης και ορισμό δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις που αφορούν την απαλλοτρίωση στο ΟΤ 154.
  9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

 

                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                 ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin