15η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24.09.2019

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Κανάρη Κ., Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 20 Σεπτεμβρίου 2019, 14:39

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4623/2019  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τρίτη 24  Σεπτεμβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 76 του Ν.4555/2018
  2. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019
  3. Έγκριση πρακτικού Νο1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού   της  υπηρεσίας με τίτλο « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου.
  4. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη για το διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤTΟΥ» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  5. Εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε κατά της υπ’ αριθμ. 78/2019  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης- Υμηττού με θέμα την έγκριση  του 1ου πρακτικού της κατά νόμο Επιτροπής του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  6. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού   της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθειας Πινακίδων Σήμανσης Οδών κ.λπ.» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου.
  7. Ορισμός ετήσιας επιτροπής υπαλλήλων για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του συστήματος Μη.Μ.Ε.Δ.
  8. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 10497/2019 απόφασης του  15ου Τμήματος Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
  9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων επί: α) παράστασης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου εκδίκασης έφεσης του Διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών κατά της αριθμό 4242/2018 απόφασης του Θ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, β) σύνταξης και αποστολής προς τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ΣΟΛ ΑΕ βεβαίωσης για τυχόν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επί των γηπέδων και κτιρίων που ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού έχει στην κυριότητά του, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου
  10. Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογων υπαλλήλων

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin