Β΄Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

from to
ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη Κ., Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 14 Νοεμβρίου 2019, 13:22

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοινώνεται  ότι :

Σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  άρθρου 76 του Ν 3852/2010 « Πρόγραμμα  Καλλικράτης » όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του N. 4555/18, θα πρέπει να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, με  θητεία η οποία ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, στην οποία μπορούν να μετέχουν:

Α. ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

Β. ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ στους ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

για το λόγο αυτό,  καλούμε:

όσους από τους ανωτέρω φορείς – Δημότες, επιθυμούν να μετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία έως την 31-12-2023, να εκδηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους, υποβάλλοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου,  Έλλης 16 & Κανάρη, στη Δάφνη,   έως τη Τετάρτη 27/11/2019.

Σημειώνεται ότι:

  • για τους  φορείς υποβάλλεται  αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους  η οποία φέρει τη σφραγίδα του φορέα  και ορίζει τον τακτικό εκπρόσωπο  με τον αναπληρωτή του.
  • Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου,  είναι εικοσιπενταμελής.
  • Οι δημότες συμμετέχουν σε ποσοστό ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων και ορίζονται σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά από κλήρωση.

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε:

  • από το  πρωτόκολλο του Δήμου
  • από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.dafni-ymittos.gov.gr.

Πληροφορίες : 213 208 5524 & 213 208 5525, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin