Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ.ΙΣ) – Δευτέρα 26.09.2022

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Δημαρχείο Υμηττού, 1, Κοτυώρων, Καλυκοποιείο, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 172 37, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 21 Σεπτεμβρίου 2022, 08:26

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη:

  • Την υπ. αριθμ.69/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού σχετικά με τη συγκρότηση της Δημοτικής  Επιτροπής Ισότητας.
  • Τα άρθρα 75 παρ. Ι του ν.3463/2006(Κ.Δ.Κ), του άρθρου 6 του ν. 4604/2019(Α΄50) και του άρθρου 70Α του ν.3852/2010(Α΄50) σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής ισότητας , τον ορισμό Προέδρου ,τακτικών και αναπληρωματικών μελών.
  • Τον οδηγό της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
  • Την υπ.αριθμ.312/2021 απόφαση του Δημάρχου Δάφνης Υμηττού σχετικά με τον ορισμό μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής  Ισότητας των  Φύλων.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Υμηττού (Πλ. Ηρ. Πολυτεχνείου 1 ,  δεύτερος όροφος ) την  Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου , ώρα 18:00,  με τα εξής θέματα:

1) Γνωριμία με τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ .ΙΣ)

2) Παρουσίαση του έργου της Δ.ΕΠ.ΙΣ εώς σήμερα -κατευθύνσεις και προτάσεις για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης έως τη λήξη της θητείας αυτής.

3) Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί νόμιμα.

 

Η παρουσία όλων των μελών τακτικών και αναπληρωματικών θα συμβάλλει θετικά στην πρόοδο και στην υλοποίηση των στόχων της Δ.ΕΠ.ΙΣ.

Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ. ΘΑΝΟΥ

Facebooktwitterpinterestlinkedin