Πρόσκληση για 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 18.04.2019

Έχοντας υπόψη τις
διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010
(Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 5η τακτική
συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη
18 Απριλίου 
2019 
και  ώρα  9:15 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο
Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011
αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω
μοναδικό θέμα:

  • Καθορισμός και διάθεση χώρων στα πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων  που μετέχουν στις Ευρωεκλογές, και στους συνδυασμούς των υποψηφίων  που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές  για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των εκλογών  του  Μαΐου 2019 για την ανάδειξη μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, κατόπιν πρακτικών Διαπαραταξιακής  Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια