Πρόσκληση Διαδημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης Υμηττού 19.06.2019

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄), του Π.Δ. 56/2019 (ΦΕΚ 97 Α΄/2019) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής», της αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, της αριθμ. 51774/31-12-2014 κοινής απόφασης   των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄)

Καλεί,

τους εκπροσώπους των  πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμούς
συνεργαζόμενων πολιτικών κομμάτων
, λόγω έναρξης της προεκλογικής περιόδου, για την διεξαγωγή
των  Βουλευτικών εκλογών, να προσέλθουν
σε κοινή σύσκεψη την

Τετάρτη 19  Ιουνίου
2019   στις 10:00 π.μ.

Στον 1Ο ΟΡΟΦΟ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

(Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη)

με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του
τρόπου χρήσης αυτών για την προεκλογική προβολή τους εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών
της 7ης Ιουλίου 2019.

Ο Δήμαρχος

Μιχαήλ Ι. Σταυριανουδάκης