Πρόσκληση 6ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης 22.06.2020

ScheduledΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

Δημοσίευση: 22 Ιουνίου 2020, 09:00

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. και της αριθμ.40/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωσης και λειτουργία των δήμων» καλείστε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης την 22α Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00μ.μ. έως 09:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» , επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 1 & Αβέρωφ

2. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» , επί της οδού Πανταζή 46 (πρώην 44)

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Facebooktwitterpinterestlinkedin