Πρόσκληση 3ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης 16.03.2020

Δημοσίευση: 16 Μαρτίου 2020, 21:00

image_pdfimage_print

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης την 16η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00μ.μ. στο Δημοτικό κτίριο επί της οδού Ηλιουπόλεως 120 στο 4ο όροφο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 2ηςσυνεδρίασης έτους 2020

Γ. Θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» , επί της οδού Αγ. Βαρβάρας αριθ. 63

  Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

     Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Facebooktwitterpinterestlinkedin