Πρόσκληση 1ής ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 05.03.2019

ScheduledΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 5 Μαρτίου 2019, 00:14

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

  • Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2018 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

Facebooktwitterpinterestlinkedin