Πρόσκληση 12ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης με τηλεδιάσκεψη 30.11.2020

ScheduledΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

Δημοσίευση: 26 Νοεμβρίου 2020, 16:00

Print Friendly, PDF & Email

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  • του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)
  •  του Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3.
  •  των αριθμ.40/31-3-2020 , 163/29-05-2020 και 88/21-8-2019 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19  στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)
  • της παρ.1 του τρίτου άρθρου της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις» όπου «Τίθεται ανώτατο όριο εννέα (9) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή συνάθροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιες, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’131)….»
  • Του αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Των αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Την αριθμ.πρωτ. 13496/12-11-2020 προηγούμενη πρόσκληση κοινότητας Δάφνης η οποία αναβλήθηκε

καλείστε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας τουepresence (www.epresence.gov.gr) την Δευτέρα30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 07.00μ.μ.- 08:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

                 Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

         Κοινότητας Δάφνης

           ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Facebooktwitterpinterestlinkedin