Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Αρχής Επικοινωνίας, Δημόσιων Σχέσεων & Διαφάνειας