Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή χώρων Διοίκησης και ελεύθερων χώρων-αστικού πρασίνου στον χώρο του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Δημοσίευση: 4 Μαρτίου 2022, 15:49

Print Friendly, PDF & Email

Κατεβάστε την ανακοίνωση απαλλοτρίωσης εδώ

Κατεβάστε το διάγραμμα εδώ

Κατεβάστε τον κτηματολογικό πίνακα εδώ

Facebooktwitterpinterestlinkedin