1

Ενημέρωση για την «Χωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών (βιοαποβλήτων) στους ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥΣ»

Σημεία θέσεων καφέ κάδων εδώ

Φωτογραφικό υλικό :