Χορήγηση για αλλαγή στοιχείων λόγω υϊοθεσίας

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος
  2. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας , πιστοποιητικού Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης.
  3. Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης (φωτοτυπία της σελίδας του ληξιαρχείου με καταχωρημένα τα νέα στοιχεία)
  4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης - βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα.
  6. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)
  7. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!