Χορήγηση για αλλαγή κύριου ονόματος λόγω αλλαγής Θρησκεύματος

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
  3. Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
  4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  5. Έκθεση επίδοσης

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!