Αίτηση Εγγραφής εργολήπτη (μαρμαροτεχνίτη) στο μητρώο εργοληπτών

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Διαδικασίες Αιτήσεων
Τηλέφωνα: 2132085503
E-mail: oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά
  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ
  2. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Παρατηρήσεις

Εφόσον μας αποσταλεί να έχει το γνήσιο της υπογραφής.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!