Στρατολογικοί πίνακες γεννηθέντων το έτος 2006 για την παρουσίαση στρατεύσιμων κλάσης 2027