Δελτίο τύπου εκδηλώσεων εορτασμού Παγκόσμιας Ημέρας Τριτης Ηλικίας 2019

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού, υπό την
αιγίδα του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο πλαίσιο διοργάνωσης δράσεων για τον
εορτασμό της  Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης
Ηλικίας 2019 συνεχίζει την παρουσίαση εκδηλώσεων στην πόλη μας.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνική συνοχής και την εφαρμογή ενεργειών προαγωγής της ενεργούς γήρανσης στη σύγχρονη πραγματικότητα.