Τροποποίηση της αριθμ. 223γ/2020 προηγούμενης απόφαση του σώματος που αφορά στη συγκρότηση της υπ’ αριθμ.: 3. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών & απευθείας αναθέσεων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για προμήθειες & υπηρεσίες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Υπηρεσία Πρασίνου και Υπηρεσία Καθαριότητας)