Τροποποίηση της αρ.7/6-3-2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Επέκταση δικτύου μωβ κάδων για είδη ένδυσης και υπόδησης Ορισμός θέσεων τοποθέτησης 20 επιπλέον κάδων .