Τροποποίηση της αρ. 3/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για Χωροθέτηση συνολικά 9 Γωνιών Ανακύκλωσης πολλών ρευμάτων με σύστημα υπόγειας-ημιυπόγειας αποθήκευσης, σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με ΕΔΣΝΑ.