Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος της οδού Γράμμου (1ο Γυμνάσιο Δάφνης – 2ο Λύκειο Δάφνης – 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης) και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας