Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Λύκειου Δάφνης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας