Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Υμηττού – 9ο Δημοτικού Ηλιούπολης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας