Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του απολογισμού οικ. Έτους 2016