Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απασχόληση καθαριστριών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού