Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πλήρωση και συνέχιση των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού