Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος της οδού Γράμμου(1ο ΕΠΑΛ Δάφνης – 2ο Λύκειο Δάφνης – 1ο Γυμνάσιο Δάφνης)