Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απασχόληση καθαριστριών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού