Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης κλιματιστικών στο 1ο Λύκειο Υμηττού