Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης κλιματιστικών στο 3ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο Υμηττού