Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποκατάσταση βλάβης στο αντλιοστάσιο του 9ου Δημοτικού Δάφνης