Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του 4ου Δημοτικού Υμηττού