Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του ΕΣΠΑ 2014-2020 για α) το 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης και β) το 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού