Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προμήθειας παγκακίων στο 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης