Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πλήρωση και συνέχιση των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού