Έγκριση αποτελεσμάτων στα πλαίσια της υπ. αριθ. 399/3.09.2018 προκήρυξης για την πλήρωση θέσης καθαρίστριας/στη του 1ου Γυμνασίου Υμηττού