Προκήρυξη μιας θέσης καθαρίστριας/καθαριστή στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού, συγκρότηση και ορισμός 3μελούς Επιτροπής για την επιλογή της θέσης