Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης  του  Διοικητικού συμβουλίου του  Νομικού  Προσώπου  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.