Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2022-2023.