Σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Δάφνης- Υμηττού και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση