Λήψη απόφασης για χωροθέτηση πληροφοριακών πινακίδων επί των οδών Π. Τσαλδάρη και Αγγελετοπούλου στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης