Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016 (προμήθεια οχημάτων – απορριμματοφόρων κλπ)

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!