Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτουμένων λοιπών εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος & Βότση στην Δ.Κ. Δάφνης (συν)»