Έγκριση του Νο1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και δύο μικρών οχημάτων»