Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης- Υμηττού»