Συγκρότηση Επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού του έργου:  «Αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού Μελίνα Μερκούρη»