Προκήρυξη δύο θέσεων καθαριστριών/καθαριστών, μία στο 1ο Νηπιαγωγείο Δάφνης και μία για τα 6ο Νηπιαγωγείο Δάφνης & 3ο Νηπιαγωγείο Υμηττού, συγκρότηση και ορισμός 3μελούς Επιτροπής για την επιλογή των θέσεων